Search

אבטחת מידע - ההיבט הפיסי

                                            אבטחת מידע – ההיבט הפיסי


הנחות מוצא:


ללא מגבלות תקציב, ניתן להתקין את מערכות ההגנה הסיביריות המשוכללות ביותר ולהיערך הכי טוב שניתן בפני תוקף פוטנציאלי.
כ- 80% ויותר מהאירועים החריגים והתקלות באבטחת המידע נגרמו בשוגג או במזיד ע"י הגורם האנושי שבתוך הארגון !
כ- 90% מתקציב אבטחת המידע מופנה לרכישה ושדרוג הטכנולוגיה הטובה ביותר ורק כ- 10%מופנה  לבקרת איכות העובדים וזיהוי פוטנציאל בעייתי.


אבטחת התשתיות

מיפוי קווי התקשורת הפיסיים והאלחוטיים / קופסאות ההתחברות הפיסיים.

בחינת נגישותם, רמת אבטחתם ומניעת התנכלות. (קווים עיליים/ תת-קרקעיים) 

רמת היערכות ושרידות המערכות והשירות 7/24 של ספק התקשורת.

פיקוח וניטור מהימנות עובדי ספק השירות.

הימצאות ספקי כוח חיצוניים בכמות נדרשת (גנרטורים 220 W) המיועדים לשימוש חדר השרתים בעת תקלה, מלאי דלק רזרבי ונוכחות טכנאים קבועה.

מיגון, אבטחה ונגישות מלאי הדלק והגנרטורים.


אבטחת סביבת חדר השרתים


הגדרת מיקום ונגישות חדר השרתים.

מיגון פיסי חיצוני לחדר השרתים (תקן קירות ,חלונות ,זכוכיות , דלתות).

אבטחה קבועה 7/ 24.

ניטור סביבת חדר השרתים.(מצלמות, תאורה, גדרות, חיישנים, בקרת כניסה, קורא כרטיסים ביומטרי) .

ניטור פנים חדר השרתים.

התקנת מערכות התראה ומיגון פנימיים (אזעקות, תאורת חירום, חיישני אש, חיישני לחות, חיישני עשן, חיישני חום, חיישני תנועה).

בדיקות מהימנות תקופתיות לצוות חדר השרתים


 

 

ניהול אירועים וטיפול במשברים

הגדרת דרגי ניהול אירועים חריגים . טיפול ,דיווח והפקת לקחים.

ניתוח תרחישים אפשריים לאירועים חריגים ויישום דרכי התמודדות.

הגדרת אירוע חירום. תהליך הכרזת מצב חירום, דרגי הדיווח , תהליכי קבלת החלטות , פרוט בעלי תפקידים בצוות החירום.

ניהול יומן אירועים קבוע.

הכנת תיק שטח אופרטיבי ותוכניות חירום.

למידע נוסף נא ליצור קשר עם נציג מ.א.1 אבטחה וביטחון בינלאומיים בע"מ