Search

מוכנות לחירום והתאוששות מאסון - רשויות מקומיות

היערכות למצבי חירום - מי שמוכן...מוגן !

שיגרת החיים בעירך עלולה להתהפך כרעם ביום בהיר. אסונות טבע, פשיעה או טרור עולמי עלולים לגרום לכאוס מוחלט ואיום ממשי. היערכות מבעוד מועד לתרחישים מסוג זה תסייע לכם למזער נזקים ותייצר יתרון יחסי בקרב האוכלוסייה בבחירת מקום המגורים המועדף. מוכנות למבחן אמת תלויה בשינויים מבניים ותפקודיים במערך הארגוני המיושמים בזמן שגרה.

אנו ב MA1 יכולים לסייע לכם ברשות המקומית להיערך כראוי ולאפשר התמודדות מהירה ויעילה עם מגוון תרחישי חירום באמצעות תכנון מוקדם, קביעת נהלים, הדרכות והכנת אמצעים ומשאבים מתאימים.מדוע להשקיע בהיערכות מוקדמת

מצב חירום עלול להעמיד את מוסדות הרשות המקומית בסכנת קיום פיזית כתוצאה מפגיעה במשאבים חיוניים של הרשות כגון, פגיעה בשימושיות המבנה, פגיעה בתשתיות, פגיעה בנפש, מחסור בכוח אדם, פגיעה בשרשרת האספקה ופגיעה בתזרים המזומנים.

מעבר לשאלת קיומה הפיזי, על הרשות גם להתמודד עם תוצאות מעשייה בכל הנוגע לסיוע ליחידים והמוגבלים בקהילה המתקשים בהתמודדות עם מצבי חירום לרבות ילדים, זקנים, נכים, חולים וכד' ועם ההשלכות של אבדן אמון התושבים במצב של חוסר מוכנות בקרות האירוע וב"יום שאחרי" .

לאור ההשלכות כבדות המשקל של מצב חירום על הרשות המקומית ותושביה, חשיבותה של היערכות מראש למצבי החירום אינה פחותה מחשיבות ניהולה התקין של הרשות בימים כתקנם. רשות מקומית

שתיערך מבעוד מועד תיהנה מזמן תגובה קצר דבר אשר יאפשר לצמצם את הנזקים שינבעו מהתרחשות אירוע החירום. סיועם של גופים ממלכתיים המופקדים על הכנת המשק לשעת-חירום אינו יכול להחליף את תפקידה של ראשות העיר או המועצה. בשעת מבחן, רק מי שנערך מראש והטמיע תכנית מובנית לשעת חירום יהיה מוגן.

במה אנו יכולים לסייע

MA1 מספקת ייעוץ במגוון תחומי אבטחה תפעולית באמצעות הידע והניסיון העולמי של הקבוצה. במסגרת הסיוע הניתן על ידינו לצורך היערכות לשעת חירום, פיתחנו מודל ייחודי הבוחן ברמה הפרטנית ביותר את מגוון הנתונים הרלוונטיים. מודל זה כבר עבר את שלב בחינת ההיתכנות ויכול להיות מותאם לכל ארגון, קונצרן או רשות מקומית.
היערכות מוקדמת של הרשות באמצעות הסיוע המוצע על ידינו, תאפשר לרשות להציג בפני האוכלוסייה הקיימת והפוטנציאלית את הייחודיות שבה לרבות הדאגה ליחידים ולתושבים המוגבלים בקהילה.

לצורך הכנת הרשות המקומית להתמודדות מהירה ויעילה עם מגוון תרחישי חירום, אנו מציעים לכם סיוע בהיערכות תוך התייחסות לנושאים כגון, הגדרת תפקידים, קביעת תהליכים, הדרכות ותרגול, שמירה על שרידות מערכות וחיי אדם באמצעות התהליכים הבאים:

התנעה וסיוע מחשבתי מקדמי
ניתוח הסיכונים וזיהוי פרופיל הסיכון
ניתוח מצב קיים וגיבוש מודל עבודה
הצגת תכנית מפורטת וגיבוש דרכי פעולה ליישום הכולל:

o ניהול ההיערכות לאסון
o ניהול האירוע
o ניהול הטיפול והמענה הראשוני והמתמשך לאסון שארע
o עזרה בהישרדות
o המשכיות
o ליווי ביישום
o תמיכה במהלך העבודה השוטפת

הניסיון שלנו

הצוות שלנו מורכב מעובדים ומנהלים מומחים בתחום האבטחה, יוצאי יחידות מובחרות בצה"ל, יוצאי וגמלאי משרד הביטחון ומשרד ראש הממשלה ובעלי ניסיון בינלאומי במודיעין, בטחון ואבטחה.

צוות MA1 עסק במספר רב של פרויקטי אבטחה מגוונים בישראל ובעולם עבור גופים פרטיים כמו גם עבור רשויות ציבוריות.

מומחי הקבוצה משתתפים באופן פעיל בוועדות ופגישות בדרגים מדיניים גבוהים בנושאי ניתוח משברים ו"משחקי מלחמה" ואחראים על ייעוץ בנושא התמודדות עם אירועי חירום כגון התקפות טרור, איומים ביוכימיים ושאר תרחישי חירום.
בין מגוון הלקוחות והפרויקטים של צוות MA1 ניתן לציין אירועי ענק (פסטיבל OLS, פסטיבל פינק פופ,
FIFA 2006 World cup, Tour de France 2006 ועוד), חברות תשתיות, מפעלי אנרגיה, נמלי ים, נמלי תעופה וחברות תעופה, בנקים וגופים פיננסיים, מרכזי קניות ואזורי תעשייה, אבטחת אישים, תחנות רכבת ועוד.

גישת השירות שלנו

במהלך עבודתנו אנו נשענים על מספר עקרונות בסיסיים במתן השירות:
 הגדרה ברורה של הנושאים החיוניים.
 הכרת מוגבלות משאבי הארגון תוך אופטימיזציה למול פרופיל הסיכון הנדרש.
 ההון האנושי של הארגון הוא הבסיס לכל העבודה.
 ידע מצטבר וניסיון הנם חיוניים להשגת התוצאות הטובות ביותר.
 בטחון ואבטחה טובים מושתתים על איתור, מניעה והכנה טובה לאירוע הנובע מאיומים חיצוניים ו/או
מחולשות פנימיות בארגון.
 הקפדה על שיתוף פעולה בתהליכים פנימיים וחיצוניים עם הגורמים הרלוונטיים.
 בדיקות ותרגולים בשטח.
 בדיקות ציות לנהלים בזמן שיגרה ובעת חירום.
הערכת מוכנות והכרות של עובדי הארגון עם הציוד והנהלים הרלוונטיים.

למידע נוסף נא צור קשר עם נציג מ.א.1 אבטחה וביטחון בינלאומיים בע"מ